วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 8
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่22
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่22

ตามที่สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565 หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้