วันอาทิตย์, กันยายน 24
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” รุ่นที่ 93
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” รุ่นที่ 93

ด้วยศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จัดโครงการ"หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" รุ่นที่ 93 วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านหลักกณฑ์ราคากลางก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K กับบุคลากรภาครัฐ หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้