วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2566 ประเภทฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2566 ประเภทฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่ากระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่นเสนอให้ทุนแก่ครูที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้และดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2566