วันอังคาร, ธันวาคม 12
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี2566

ด้วยสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบเรื่องถึงประโยชน์ของบุคลากร หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 0908867372 หรือ 0994469266 หรือ LINE: @thailocalsu