วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง”ร่าง พระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จ พ.ศ. …”
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง”ร่าง พระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จ พ.ศ. …”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาเห็นว่าการประชุมสัมมนาฯข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างลูกจ้างส่วนราชการ หากต้องการเข้าร่วมประชุมสัมมนา ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้