วันอังคาร, ธันวาคม 12
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>สัมมนาวิชาการ “ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จพ.ศ. …” ร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพ.ศ.2553และขอปรับค่าครองชีพผู้รับบำเหน็จรายเดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาวิชาการ “ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จพ.ศ. …” ร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพ.ศ.2553และขอปรับค่าครองชีพผู้รับบำเหน็จรายเดือน

ด้วยสมาคมลูกจ้างสัมมมนาวิชาการ “ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จพ.ศ. …” ร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพ.ศ.2553และขอปรับค่าครองชีพผู้รับบำเหน็จรายเดือนหากท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมฯ 089-9990857,089-0157438