วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 8
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านดารเงินสำหรับเด็ก (Cha-ching)
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านดารเงินสำหรับเด็ก (Cha-ching)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศจะดำเนินการพัฒนาครูเพื่อยกระดับความรู้ครูผู้สอน ด้วยหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก