วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “แนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขั้นตอนการบริหารการคลังของสถานศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “แนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขั้นตอนการบริหารการคลังของสถานศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขั้นตอนการบริหารการคลังของสถานศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงแนวทางวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ฉบับล่าสุด มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการดำเนิการการใช้จ่ายเงินรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา ขั้นตอนการบริหารการคลังของสถานศึกษาการรับเงินรายได้การจ่ายเงินรายได้แต่ละประเภทต้องดำเนินการอย่างไร รูปแบบฎีกาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นต้นโดยกำหนดการอบรมทั้งหมด จำนวน 4 รุ่น หากผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งเอกสารใบสมัครได้ที่ คุณบลู โทรศัพท์มือถือ: 0852224218 ID Line:thailocalsu E-mail: [email protected] คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ID Line: 0908867372 ดาวน์โหลดรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.suas.su.ac.th

ใส่ความเห็น