วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2563

ด้วยสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (ส.ร.ก.ศ.) กำหนดจัดอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7- 9 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางทางสมาคมฯได้เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ประธานเปิดงานและยังมีวิทยากรให้ความรู้และบรรยายพิเศษ อาทิเช่น บรรยายเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ……..” หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.09-3625-8853 , 08-0722-1658 หรือจากเว็บไซด์ www.addbeit.in.th

ใส่ความเห็น