วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติครั้งที่ 6 “ความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติครั้งที่ 6 “ความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน”

หากท่านใดสนใจสมัครสามารถติดต่อสอบถามได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือโทร.086-4892968