วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ด้วยปีการศึกษา 2566 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตหาดใหญ่ หากท่านใดสนใจการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 หรือตามเอกสารที่แนบ