วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีพ.ศ.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีพ.ศ.2566

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาร่วมกับสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและสถาบันวิจัยพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในปีพ.ศ.2566โดยรับสมัครครู ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ เข้ารับการพัฒนาศักยภาพทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในปีพ.ศ.2566 โดยการกรอกใบสมัครผ่านทาง google from ภายในวันที่ 31มกราคม2566 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 022802736หรือตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้