วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>โครงการอบรมสำหรับผู้บริหารและคุณครู
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมสำหรับผู้บริหารและคุณครู

ด้วยสถาบันนวัตกรรมและวิจัยเพื่อการศึกษา ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคการจัดทำผลงานวิชาการเชิงปฏิบัติการสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ คศ.4” ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement : PA) วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทฐานะสูงขึ้นตามขั้นตอนหลักเกณฑ์ใหม่ หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 062-2426592 ,085-4569589 หรือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย