วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมโครงการฝึกอบรมทักษะ Geopark and Fossil Academy
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการฝึกอบรมทักษะ Geopark and Fossil Academy

ด้วยสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานในการพัฒนาและดำเนินงานด้านโคราชจีโอพารค์ ทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ตามเอกสารที่แนบพมาร้อมนี้และแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.นม.3