วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ หลักสูตร ระดับ 1 (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ หลักสูตร ระดับ 1 (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่ 2