วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยยึดข้อตกลงเป็นฐาน PABM ออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยยึดข้อตกลงเป็นฐาน PABM ออนไลน์

ด้วยสมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) ร่วมกับสถาบันไอเวิลด์ ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยยึดข้อตกลงเป็นฐาน (Performance Agreement-Based Management : PABM) ด้วยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์เป็นเครื่องมือ โดยจัดอบรมแบบออนไลน์ให้ฟรีจำนวน 4 หลักสูตร คือ 1)หลักสูตรเรียนรู้ห้องเรียนออนไลน์ที่มีระบบLMS 2)หลักสูตรปฏิบัติการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยแพลฟอร์มโรงเรียนที่มีระบบ LMS 3)หลักสูตรปฏิบัติการสร้างสื่อวิดิโอเพื่อนำขึ้นบนแพลตฟอร์มโรงเรียนอนไลน์ 4)หลักสูตรการเขียนรายงานผลการใช้นวัตกรรมแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์เพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชียวชาญ (คศ.4) ให้ผ่านตามเกณฑ์ PA หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2565

หากท่านใดสนใจสแกน QR-code ของ Line OA ที่ด้านล่างซ้ายมือของหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้กรณีที่สแกนไม่ได้โปรดแอดไอดีของ Line OA “@640ertge” หรือติดต่อได้ที่ไลน์ส่วนตัว “yooth2624” หรือโทร 09-4435-5951 (เลขาธิการสมาพันธ์ฯ) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2565

ใส่ความเห็น