วันเสาร์, กันยายน 23
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล”ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล”ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ.2566

ด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยขึ้น ภายใต้รางวัลที่ชื่อว่า "ศิลปาธร" สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ขอประขาสัมพันธ์หากท่านใดมีความประสงค์เสนอชื่อเข้าร่วมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหรือดูเอกสารได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้ากลุ่มพัฒนาครูฯ