วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>อบรมเชิงปฏิบัติการ คณิตคิดเร็วเพื่อพัฒนาครู รร.คุณภาพ
สพป.นครราชสีมา

อบรมเชิงปฏิบัติการ คณิตคิดเร็วเพื่อพัฒนาครู รร.คุณภาพ

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจนโยบายโรงเรียนคุณภาพและอบรมเชิงปฏิบัติการ “คณิตคิดเร็วเพื่อส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพและเครือข่าย โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจนโยบายโรงเรียนคุณภาพและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรี่ยนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี โรงเรียนบ้านโนนแดง โรงเรียนบ้านหลุมเงิน และโรงเรียนบ้านหนองกก ในด้านการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดเลขเร็ว และจัดทำข้อตกลงโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี ตำบลภูหลวง อำเถอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา