วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประธานพิธีรับมอบอาคารอเนกประสงค์ รร.บ้านราษฎร์พัฒนา
สพป.นครราชสีมา

ประธานพิธีรับมอบอาคารอเนกประสงค์ รร.บ้านราษฎร์พัฒนา

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสสำนักงานเขตพื้นที่การศึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานในพิธีรับมอบอาคารอเนกประสงค์หลังคาโดม เนื่องด้วยในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2516 โรงเรียนได้เปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ 2516 ถึงวันนี้โรงเรียนมีอายุครบรอบ 50 ปี จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโรงเรียนและชุมชนได้ร่วมกิจกรรทำบุญตักบาตรและมอบอาคารอเนกประสงค์หลังคาโดมเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 50 ปีของโรงเรียน โดยพี่น้องประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ส่วนราชการ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบให้โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนาไว้ใช้ประโยชน์ในการศึกษา อีกทั้งยังประโยชน์กับชุมชน