วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาฝึกงาน
สพป.นครราชสีมา

ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 24 ตุลาคม2566 เวลา 14.00 น.นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน รองผอ.สพป.นม.3 ประธานประเมินผลการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษาของนักศึกษาการฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วย นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมรับฟังการสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต3