วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>มอบนโยบายการจัดการศึกษาให้บุคลากรในเขตฯ
สพป.นครราชสีมา

มอบนโยบายการจัดการศึกษาให้บุคลากรในเขตฯ

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วยนายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประชุมผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรใน สพป.นครราชสีมา เขต3 ทุกคน มอบนโยบายการจัดการศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ลงสู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ณห้องประชุมอาคารคุ้มเกล้า โรงเรียนอนุบาลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา