วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>สพป.นครราชสีมา>>จิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ”big cleaning day
สพป.นครราชสีมา

จิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ”big cleaning day

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 พร้อมด้วยนายเพิ่มวุฒิ บุบผามาตะนัง และนางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.นม.3 ,ผู้อำนวยการกลุ่ม/ หน่วย และบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” big cleaning day ทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่โดยรอบทั้งภายในและภายนอกบริเวณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ซึ่งในช่วงเช้า เป็นพิธิเปิดกิจกรรมและพัฒนารอบอาคารสำนักงาน และช่วงบ่ายพัฒนาภายใน/หน่วยภาพเพิ่มเติมโครงการจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ”big cleaning day

รูปภาพกิจกรรมท้ังหมด