วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>สพป.นครราชสีมา>>การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสมาชิกวุฒิสภา
สพป.นครราชสีมา

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสมาชิกวุฒิสภา

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา เลขานุการกรรมาธิการวุฒิสภา และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนสังกัดจังหวัดนครราชสีมาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง โรงเรียนบ้านหนองตะแบก อำเภอครบุรี และโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย ในการนี้นายศราวุธ พิมละมาศ และนายสายัณห์ คอกขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ร่วมให้การต้อนรับ

no images were found

ใส่ความเห็น