วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประกาศรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน ที่ไม่มีความประสงค์ให้ สพท.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐแทน
ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน ที่ไม่มีความประสงค์ให้ สพท.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐแทน

ประกาศรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน