วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การย้ายข้าราชการครู สังกัด สพฐ (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

การย้ายข้าราชการครู สังกัด สพฐ (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2