วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>วิจัยการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิจัยการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

รายงานการวิจัยการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ของโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)
โดย นายเลิศ ปรุงโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)