จัดซื้อจัดจ้างไม่มีหมวดหมู่

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 28 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 28 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีที่ 11 (ปีการศึกษา 2564)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขและเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอนได้เห็นความสำคัญของบุคลากรกทางการศึกษา มีบทบาทสำคัญต่อประเทศชาติ ในฐานะผู้สร้างการเรียนรู้จึงจัดทำโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" มาอย่างต่อเนื่องนับ 10 ปี ซึ่งโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีที่ 11 (ปีการศึกษา 2564) โครงการครูดีไม่มีอบายมุขดาวน์โหลด ...

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

โครงการ “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติตามโครงการ “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2” รางวัลชนะเลิศประเภทศาสนสถานหรือสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี นายธานินทร์ ศิริกำเนิด หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 3 นายมาก เสยกระโทก นายกอบต.ตะแบกบาน นายกานต์เลิศ ก้อนหิน ผอ.รร.บ้านหนองตะแบก กำนันตำบลตะแบกบาน ผู้ใหญ่บ้าน กพสต. ผู้นำ อช. คณะครู คณะกรรมการโรงเรียน และนักเรียน ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียน ได้แก่ การประดิษฐ์ดอกไม้...

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินพัสดุโรงเรียน

การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินพัสดุโรงเรียน โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ จำนวน 32 คน 9 โรงเรียน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบุไผ่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More