วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>สพป.นครราชสีมา>>เข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้เพื่อแสดงออกความจงรักภักดีต่อสถาบัน
สพป.นครราชสีมา

เข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้เพื่อแสดงออกความจงรักภักดีต่อสถาบัน

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าทีในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 เข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.นครราชสีมา เขต 3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ใส่ความเห็น