วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>สพป.นครราชสีมา>>การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ 2565
สพป.นครราชสีมา

การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ 2565

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ 2565 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลครั้งที่ 1/2563ณห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3

ใส่ความเห็น