วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>สพป.นครราชสีมา>>การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สพป.นครราชสีมา

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อสรุปและประเมินผลการปฎิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และร่วมวางแผนการปฎิบัติการงานในปีการศึกษา2564 ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

ใส่ความเห็น