วันอังคาร, ธันวาคม 12
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมหลักสูตร “ผู้นำทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การทำข้อตกลงเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนและประเด็นท้าทายของครูอย่างยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตร “ผู้นำทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การทำข้อตกลงเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนและประเด็นท้าทายของครูอย่างยั่งยืน”

ด้วยสถาบันไอเวิลด์ ผู้นำการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบกลับด้านและกิจกรรมผสมผสาน (Flipped and Blended Learning Approach) โดยใช้แพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรพัฒนาหลักสูตร “ผู้นำทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การทำข้อตกลงเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนและประเด็นท้าทายของครูอย่างยั่งยืน” เพื่อการพัฒนาผู้บริหารการศึกษายุคใหม่เป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคณูและผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ ว 9 ว 10 กลุ่มพัฒนาขอประชาสัมพันธ์ หากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ดร.สีวิกา อนันธวัช โทร.099-0974488 หรือคุณสมนึก หมวกสังข์ โทร.099-0513344

ใส่ความเห็น