วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>แก้ไขเพิ่มเติมประกาศและขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด 
ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศและขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด