วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมเทคนิคการสอนศิลปะแบบ BBL เพื่อพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเทคนิคการสอนศิลปะแบบ BBL เพื่อพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ด้วยสำนักงานค่ายศิลปะเด็ก โรงเรียนสอนศิลปะกำหนดจัดโครงการอบรมเทคนิคการสอนศิลปะแบบ BBL เพื่อพัฒนาจินตนาการและวามคิดสร้างสรรค์ จึงได้จัดอบรมครูระดับปฐมวัย ณ โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์จรัส คำภารัตน์ โทร.089-5479537 หรือโทร022885635