วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>สพป.นครราชสีมา>>การมอบรางวัลการประกวดแผนบูรณาการการเรียนรู้และคลิปสื่อการสอนออนไลน์ประกอบแผน
สพป.นครราชสีมา

การมอบรางวัลการประกวดแผนบูรณาการการเรียนรู้และคลิปสื่อการสอนออนไลน์ประกอบแผน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานการมอบรางวัลการประกวดแผนบูรณาการการเรียนรู้และคลิปสื่อการสอนออนไลน์ประกอบแผน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid -19) ช่วงชั้นที่ 1-ช่วงชั้นที่ 3 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต 3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่บาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว โดย นายสุภรัฐ แป้นคงพะเนาว์

ใส่ความเห็น