วันอังคาร, ธันวาคม 12
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>รับสมัครประกวดร้องเพลงพร้อมทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา”
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครประกวดร้องเพลงพร้อมทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา”

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีโครงการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงศักยภาพการทำงานสะท้อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมที่ครูต้องปฏิบัติภายนอกห้องเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานตนเอง หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ โทร.044251136 ต่อ 14 โทร.0909289236 และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 รายละเอียดตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงที่แนบมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น