วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 “TEOC 7” ปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 “TEOC 7” ปี 2564

ด้วย บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด แจ้งขอความอนุเคราะห์กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 “TEOC 7 ” ประจำปีการศึกษา 2564 การแผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย (Thailand English Online Contest by EOL System “TEOC”) ไปยังสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและสถานศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบและสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานบริษัทอิงลิซออนไลน์ จำกัด ได้ที่คุณพรเพ็ญ โทรศัพท์ 086-9094146 โทร022885592

ใส่ความเห็น