วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อเทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ หากท่านใดสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหรือติดต่อผู้ประสานงานได้ที่0897162539