วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประชาสัมพันธ์การอบรม”หลักสูตรอบรมออนไลน์ 3 หลักสูตร”
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การอบรม”หลักสูตรอบรมออนไลน์ 3 หลักสูตร”

ด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประชาสัมพันธ์ตามหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้พ่อแม่ ครู และผู้ดูแลเด็กและผู้สนใจทั่วไปที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการนำองค์ความรู้จากการอบรมไปใช้ในการพัฒนาหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์ดังกล่าวหากท่านใดสนใจสมัครได้ด้วยตนเองตามเอกสารที่แนบมพร้อมนี้

ใส่ความเห็น