วันอังคาร, ธันวาคม 12
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “วิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างถูกต้อง หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและควาโปร่งใส่ การแก้ปัญหาการถูกไต่สวนตามกฎหมาย ป.ป.ช.” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “วิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างถูกต้อง หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและควาโปร่งใส่ การแก้ปัญหาการถูกไต่สวนตามกฎหมาย ป.ป.ช.” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐและการตรวจสอบการคิดแยกแยะความผิดเกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ความรู้ในเรื่องกฎหมาย ป.ป.ช. กระบวนการไต่สวน การตรวจสอบการรวบรวมหลักฐาน เป็นต้น หากท่านใดสนใจสามารถได้ด้วยตนเองตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือมีสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดส่งใบสมัครได้ที่ คุณแป้ง มือถือ/ID Line: 0994469266 E-mail:[email protected] คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ID Line: 0908867372 หรือ Website : www.suas.su.ac.th

ใส่ความเห็น