วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่ายจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่ายจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่ายจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของบุคลากรภาครัฐการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับ-จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการนำเงินส่งคลังและการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์โดยโครงการกำหนดอบรมจำนวน 6 รุ่น หากท่านใดสนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแป้ง มือถือ/ID Line: 099-4469266 E-mail: [email protected] และดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.suas.su.ac.th หรือสำนักงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร โทร.0-2105-4686 ต่อ 100266

ใส่ความเห็น