วันอังคาร, ธันวาคม 12
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.เสิงสาง ครั้งที่ 1/2564
สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.เสิงสาง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ประธานการประชุมประจําเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 และจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Performance Agreement : PA สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท้าวสุรนารี 2521 อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ใส่ความเห็น