วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประชุมบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.นครราชสีมา

ประชุมบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ (ห้องประชุม 1 อาคาร 2)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา