วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>เยี่ยมชมบริบทอาคารสำนักงาน
สพป.นครราชสีมา

เยี่ยมชมบริบทอาคารสำนักงาน

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วยนายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง นางมยุรีย์ เนตรรศิลานนท์ รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 เยี่ยมชมบริบททั้งภายนอก ภายในอาคารสำนักงาน ตลอดจนพบปะ สอบถาม กับเจ้าหน้าที่และบุคคลากรในทุกกลุ่มงาน