วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวโรงเรียนในสังกัด>>โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เพื่อยกระดับการศึกษา
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เพื่อยกระดับการศึกษา

วันศุกร์ ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสาวธนวรรณ ไวบรรเทา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง มอบหมายให้ นายสุรเดช พึ่งโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการการพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ การจัดกิจกรรมโครงการได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิทยาลัยนครราชสีมา นำโดย ผศ. ดร. อรณิชชา ทศตา ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดร.จันทร์ ติยะวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และคณะ ในการบริการส่งเสริมการเรียนรู้ แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ กระบวนการคิด และการลงมือปฏิบัติจริง ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

ใส่ความเห็น