วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวโรงเรียนในสังกัด>>โรงเรียนบ้านน้อยเดินสวนสนามวันลูกเสือแห่งชาติ
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านน้อยเดินสวนสนามวันลูกเสือแห่งชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายวีระชัย  อินทร์แปลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านน้อย ได้จัดกิจกรรมเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 เพื่อมุ่งอบรมจิตใจให้รู้จักรักชาติมีมนุษย์ธรรม มีความเสียสละ สามัคคี มีความกตัญญู แสดงถึงความเคารพกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ และประกาศว่าตนเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง