วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวโรงเรียนในสังกัด>>โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

วันจันทร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสาวธนวรรณ ไวบรรเทา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง และนายสุรเดช พึ่งโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ใส่ความเห็น