วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา (SAR) ปฐมวัย
สพป.นครราชสีมา

ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา (SAR) ปฐมวัย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึกโชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดการการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย เพื่อส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็ง และมีความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย โดยมีโรงเรียน ที่มีความพร้อมประสงค์เข้ารับการประเมินทั้งหมด 74 โรงเรียน ณ ห้องประชุมไตรรัตน์ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ใส่ความเห็น