วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดเชิงบริหารสำหรับเด็กปฐมวัยและแนวทางการส่งเสริม
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดเชิงบริหารสำหรับเด็กปฐมวัยและแนวทางการส่งเสริม

ด้วยศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ทักษะการคิดเชิงบริหารสำหรับเด็กปฐมวัยและแนวทางการส่งเสริม (Executive Functions)” สำหรับบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ ผ่านระบบปฏิบัติการ Zoom ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ผ่านทาง Application Zoom วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมให้ได้รับความพื้นฐานกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร หากมีใครสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก โทร 053-936027 ต่อ 102-104 หรือเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น