วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลานข้าราชการครูฯ ตามข้อตกลง กับบริษัท ซีพี ออลล์ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลานข้าราชการครูฯ ตามข้อตกลง กับบริษัท ซีพี ออลล์ 2565

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคยประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดให้ผู้รับทุนการศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หากท่านใดสนใจสมัครสมารถกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ QR CODE ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โทร.0442511136

ใส่ความเห็น