วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2564 จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย เปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ

กลุ่มพัฒนาครูขอประชาสัมพันธ์ดังกล่าว หากท่านใดสนใจให้สมัครหรือติดต่อได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ โทร 022425900 ต่อ5491-5 รายละเอียดดังแนบ

ใส่ความเห็น